Dokumenty szkolne

Deklaracja dostępności

Procedury sali komputerowej

Procedury pracowni językowej

Procedury na sali gimnastycznej

Procedury biblioteki

Procedury wydawania posiłków

Procedury Covid 19

Regulamin świetlicy

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole