SKO

Program edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych w wieku 5-13 lat.

  • Specjalne konta dla uczniów
  • Rachunki szkół
  • Rachunki rad rodziców
  • Serwis internetowy SKO
  • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
  • Materiały edukacyjne dla rodziców i dzieci
  • Serwis społecznościowy Szkolne Blogi
  • Konkurs dla SKO
  • Konkurs dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Więcej informacji o funkcjonowaniu  w naszej szkole SKO można uzyskać u szkolnego opiekuna, którym jest p. A. Stępień.