Przedszkole

Do oddziału przedszkolnego serdecznie zapraszamy  wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ubiegłych latach do oddziału uczęszczały dzieci w wieku 5-6 lat, natomiast w roku 2018/2019 zapraszamy również 3-4 latki.

Nasz oddział przedszkolny  znajduje się na ul. Strażackiej 7. Sale dydaktyczne są odświeżone i systematycznie doposażane, są przystosowane do pracy z małymi dziećmi.

Grupę dzieci prowadzi wykwalifikowany personel.

W pracy z dziećmi najważniejsze są dla nas relacje z drugim człowiekiem. Jesteśmy placówką bezpieczną, przyjazną dziecku. Relacje dzieci oparte są na wzajemnym zaufaniu i współdziałaniu. Dbamy o  wszechstronny i radosny rozwój. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dbamy o właściwe przygotowanie wychowanków do przyszłej edukacji szkolnej. Rozwijamy uczucia patriotyczne, wrażliwość przyrodniczą oraz czytelniczą.Współpracując z najbliższym środowiskiem dbamy o tradycje lokalne. Chcąc rozwijać pasje wśród dzieci zapraszamy do siebie specjalistów z wielu dziedzin: kultury, nauki i sportu. Współpracujemy z pobliskimi instytucjami.

W  placówce odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia ruchowe, nauka religii katolickiej oraz zajęcia logopedyczne.

W ciągu dnia dzieci mają zapewnione trzy posiłki.

Przy budynku znajduje się plac zabaw, gdzie przedszkolaki chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Sporo spacerują po spokojnej okolicy wśród drzew i łąk, z dala od ruchliwej ulicy.