Program dla szkół

Niedawno zmieniły się przepisy unijne, w związku z czym, od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowe działające niezależnie od siebie programy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” zostały zastąpione jednym wspólnym programem „Program dla szkół”. 

Po scaleniu obu programów w jeden, ministerstwo rolnictwa postanowiło, że mleko, warzywa i owoce trafią do dzieci w klasach I-V szkoły podstawowej. To duża zmiana. Obecny program „Owoce i warzywa w szkole” adresowany był bowiem do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów odbywających roczne przygotowanie przedszkolne. „Dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej są wskazane jako grupa wiekowa najbardziej wrażliwa na przyjmowanie wzorów zdrowego żywienia” – uzasadnił resort rolnictwa.

Jak informuje Agencja Rozwoju Rolnictwa, nowy program dla szkół „ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko, korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole”. W ramach nowego programu dzieci otrzymują w szkole owoce i warzywa oraz produkty mleczne, a także uczestniczą w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.