Kalendarz roku szkolengo

Ważne dni w roku szkolnym 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

(odbędą się opiekuńczo – wychowawcze)

14.10.2019/ 12.06.2020/ 02-03.01.2020/ 04.05.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019-01.01.2020

Ferie zimowe

10.02-23.02.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14.04.2020

Egzamin ósmoklasisty (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

21-23.04.2020

Koniec roku szkolnego

26.06.2020

Początek roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020