Historia naszej szkoły była i jest ciekawa. 😉

Czerpiąc z przeszłości wchodzimy w nowe ćwierćwiecze. Dzielimy się z Państwem uzyskanymi w minionym tygodniu przez Radę Rodziców informacjami:
1. Wojewoda Dolnośląski, popierając stanowisko Kuratora i MEN, wystosował pismo do Wójta.
2. Godziny dowozu dzieci ze Staniszowa i Przesieki, na