O nas

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Sosnówce jest  szkołą najlepszą jaką umiemy stworzyć, najważniejsze są dla nas relacje z drugim człowiekiem i tego będziemy się trzymać.

Jesteśmy szkołą bezpieczną,  przyjazną uczniowi, relacje społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym zaufaniu i współdziałaniu. Rozwijamy uczucia patriotyczne, wrażliwość przyrodniczą, współpracując z najbliższym środowiskiem dbamy o tradycje lokalne. Chcąc rozwijać pasje wśród dzieci organizujemy zajęcia poza terenem szkoły, zapraszamy do siebie specjalistów z wielu dziedzin: kultury, nauki i sportu, współpracujemy z pobliskimi instytucjami, bierzemy udział w wielu programach, projektach edukacyjnych oraz akcjach i happeningach charytatywnych i ekologicznych.

Szkoła położona jest w malowniczej miejscowości, u podnóża Karkonoszy. Znajduje się bezpośrednio przy pięknym zalewie, w otoczeniu lasów, z dala od ruchliwej ulicy. W placówce uczy się obecnie 104 uczniów, w ośmiu klasach szkoły podstawowej oraz przedszkolu. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę, w grupach do 15 osób. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe, jest systematycznie odnawiana i doposażana. Sale lekcyjne są jasne i przestronne, wyposażone w sprzęt multimedialny, posiadamy nowoczesną pracownię komputerową i salę  językową, dysponujemy salą gimnastyczną i biblioteką. Przy szkole funkcjonują nowoczesne, wielofunkcyjne boiska „Orlik” oraz plac zabaw. Teren szkoły jest ogrodzony, na placu przed szkoła znajduje się „asfaltowy plac zabaw”, z którego dzieci mogą korzystać podczas zajęć i przerw. Zapewniamy opiekę świetlicową oraz możliwość korzystania z obiadów w szkolnej stołówce.  Dużym udogodnieniem dla uczniów jest szkolna szatnia, w której zostawiają swoje rzeczy.

Chcąc rozwijać talenty uczniów prowadzimy koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia sportowe i artystyczne. Dzięki współpracy z UKS „Olimpijczyk” dzieci mają możliwość uprawiania narciarstwa biegowego i

biathlonu. Uczniowie biorą udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w których zajmują czołowe miejsca na szczeblu powiatowym, a także międzynarodowym. Jesteśmy organizatorami wielu konkursów międzyszkolnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem, biorą w nich udział szkoły z powiatu jeleniogórskiego.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają nauczyciele, którzy dokładają wszelkich starań aby każdy uczeń czuł w szkole atmosferę sprzyjającą rozwojowi i pracy J, wychowawcy organizują wiele ciekawych wycieczek, wyjazdów, odbywają się białe i zielone szkoły oraz „nocki w szkole”. Uczniowie i rodzice mają wsparcie pedagoga szkolnego i logopedy.

Szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i rodziców. W działania realizowane w szkole  bardzo aktywnie włączają się rodzice. W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która swoimi pomysłami wspiera grono pedagogiczne.

Absolwenci naszej szkoły są uczniami wielu jeleniogórskich szkół średnich i zawodowych, a także uczęszczają do wybranych szkół w Warszawie i Wrocławiu, kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Często nas odwiedzają i miło wspominają czas spędzonych w murach tej szkoły.