Samorząd Uczniowski

Społeczność uczniowska dokonała poważnego wyboru,
w najbliższym roku szkolnym Samorząd Uczniowski będą reprezentowali:

Przewodniczący- Sebastian Głowiński,

z-ca – Kornelia Sidorowska,

sekretarze- Kuba Jóźwina i Lena Wietecka

oraz przewodniczący klas 1- 8: Antonina Siekańska, Julian Ziemniak, Maja Gazdowicz, Antonina Plewa, Jakub Micka, Magdalena Lamch

opiekunem samorządu będzie Pani Agnieszka Stępień

 Gratulujemy

Przysięga złożona, własnoręczny podpis również

My radni Szkolnego Samorządu przyrzekamy:

–  swoim nienagannym postępowaniem i wzorową postawą godnie reprezentować uczniów naszej szkoły

–  dbać o dobre imię szkoły,

–  być sprawiedliwym i obiektywnym w ocenie swojego i innych postępowania,

–  dbać o godność i prawa ucznia,

–  rozwijać poczucie estetyki i kultury w szkole,

–  rozwijać więzi koleżeńskie, wzajemnego szacunku oraz poszanowania mienia

Ciekawi jesteście jaki plan ma Samorząd Uczniowski ???

Możecie się zapoznać 🙂

Jakie święta nietypowe przygotujemy z przedstawicielami SU??? zobaczcie sami w kalendarzu

Dyskoteka przygotowana przez SU z okazji Dnia Chłopaka – to była świetna zabawa i doskonały pomysł