Pracownicy

p. Ł. Balcerek – dyrektor szkoły, matematyka w klasach 7-8

p. J. Ozierska – nauczyciel oddziału przedszkolnego

p. A. Musielska- e. wczesnoszkolna klasa 1, plastyka kl. 4-7

p. A. Stalica – e. wczesnoszkolna klasa 2, historia kl. 4-7

p. T. Smykowska -e. wczesnoszkolna klasa 3, przyroda, z-ca dyrektora (społecznie, pod nieobecność dyrektora)

p. M. Skowron – wychowawca kl. 4, j. polski kl. 4 i 5, biblioteka, logopeda

p. E. Bagińska – wychowawca kl. 5, w- f kl. 1, 4 i 5, biologia kl. 5- 8, edb

p. I. Stergiadis – wychowawca kl. 6, etyka, wdż, świetlica, pedagog szkolny

p. A. Stępeń – wychowawca kl. 7, język niemiecki kl. 1- 8, opiekun SU

p. M. Parzuch – Suchta wychowawca kl. 8, j. polski kl. 8, historia kl. 8

p. M Żuławski – wychowawca wspomagający kl. 8, w- f kl. 2,3,6,7,8, świetlica

p. T. Łętowski – matematyka kl. 4-6, informatyka kl. 4 i 5, świetlica

p. I. Dutkiewicz – Wichłacz – j. polski kl. 6 i 7, j. angielski

p. J. Bober- fizyka, chemia, informatyka kl. 6, 7 i 8

p. D. Ostrowska- religia, świetlica

p. D. Gajlewicz – muzyka

p. A. Reizer – geografia, wos

p. A. Bagińska – świetlica

p. E. Wróblewska- nauczyciel wspomagający w kl. 1

p. A. Nykiel – sekretarz szkoły

p. G. Wawrzyniak – pomoc n-la przedszkola, pracownik prac lekkich

p. K. Chomiak – sprzątaczka

p. D. Małko – sprzątaczka

p. S. Chomiak – woźny, konserwator