Pracownicy

p. T. Smykowska -dyrektor szkoły /wychowanie przedszkolne, przyroda, wychowanie fizyczne klasa 3

p. A. Musielska- nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 4

p. J. Karwańska -nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 1

p. N. Osyra- edukacja wczesnoszkolna klasa 1

p. A. Stalica – edukacja wczesnoszkolna klasa 2, historia kl. 4-8, doradztwo zawodowe, wos

p. A. Poruszek – edukacja wczesnoszkolna klasa 3/ muzyka klasa 4-7

p. A. Murdza- wychowawca kl. 4, język polski kl. 4 i 7, biblioteka

p. A. Stępień – wychowawca kl. 5, język niemiecki kl. 1- 8,

p. I. Dutkiewicz – Wichłacz – wychowawca kl. 6, j. polski kl. 5,6,8, język angielski klasy 4-8

p. A. Bagińska – wychowawca kl. 7, technika kl. 4-6, plastyka kl, 4,-7, świetlica szkolna,

p. E. Bagińska – wychowawca kl. 8, w- f kl. 4-8 biologia kl. 5- 8, edb,

p. I. Stergiadis – etyka, wdż, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog

p. M. Karwańska – wychowanie przedszkolne

p. D. Ostrowska- religia, oddział przedszkolny

p. K. Zielińska -matematyka kl. 5,6

p. T. Łętowski – matematyka kl. 4,7,8, geografia kl.5-8, informatyka kl.4-8 , fizyka

p. A. Cheba- chemia

p. E. Wódkiewicz- terapia pedagogiczna

p. A. Makowiecka – logopedia

p. A. Nykiel – sekretarz szkoły

p. N. Musielska – pomoc n-la przedszkola, pracownik prac lekkich

p. K. Chomiak – pracownik prac lekkich

p. K. Borejko – pracownik prac lekkich

p. M. Wilk – woźny, konserwator