Wykaz pomocy na rok szkolny 2020/ 2021

Bilet z Karty Górnika i pomoce szkolne – szczegóły wypłat. Staż do ...
Aby łatwiej i sprawniej przygotować się do kolejnego roku szkolnego umieszczamy wykaz pomocy i materiałów przydatnych na poszczególnych przedmiotach w klasach 1- 8
i w oddziale przedszkolnym.