Apel Poległych w Borowicach

Jak każdego roku, tak i w tym uczestniczyliśmy w uroczystym Apelu Poległych w Borowicach. Braliśmy aktywny udział włączając się w przygotowanie programu artystycznego, hołd oddaliśmy pełniąc honorową wartę z pocztami sztandarowymi, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Warto, a wręcz trzeba pamiętać o takich miejscach jak cmentarz jeńców wojennych, aby młodzi ludzie byli świadomi tego jakie tragedie miały miejsce w czasach wojny.