Mały Mistrz

Założenia programu

Głównym założeniem projektu jest przeciwdziałanie rosnącemu współczynnikowi dzieci otyłych i borykających się z wadami postawy wynikającymi z braku ruchu. Autorom zależy, aby zdrowy, aktywny styl życia wszedł w krew uczniom na stałe. Program realizowany jest w 12 województwach. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza na jego realizację 6 mln złotych.

Realizacja projektu „Mały Mistrz”

Projekt zakłada wprowadzenie poszczególnych bloków sportowych, w których dzieci będą się doskonalić. Nauczyciel wybiera daną dyscyplinę zgodnie z możliwościami, warunkami atmosferycznymi oraz własną inicjatywą. Autorzy projektu proponują między innymi takie sporty jak: gimnastyka, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, tenis, pływanie. Szkoły dostały sprzęt sportowy uatrakcyjniający zajęcia o wartości 1500zł, wychowawca zaś na bieżąco otrzymuje m.in. szkolenia, narzędzia w postaci podręczników i film instruktażowy, możliwość korzystania z platformy internetowej programu, a nawet kurs nauki pływania.

Dzieci korzystając z nowej formy lekcji wychowania fizycznego będą doskonalić się w danej dziedzinie, a finalnie uzyskiwać odznaki z poszczególnych dyscyplin. W tym celu uczniowie zostali zaopatrzeni w legitymację sprawnościową, w której kolekcjonować będą wlepki świadczące o zaliczeniu danej sprawności. Zdobywca kompletu wlepek otrzymuje tytuł Małego Mistrza. W planie jest także rozwijanie sprawności poprzez gry zespołowe.

Ciągłość trwania projektu w klasach I-III daje możliwość zbadania progresji każdego ucznia i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Rodzicu włącz się

Uczniowie uczestnicząc w projekcie zyskają szanse na poznawanie nowych sportów i zaznawanie smaku aktywności nie tylko na boisku szkolnym bądź sali gimnastycznej, ale także w terenie. „Mały Mistrz” zaprasza również do udziału rodziców, aby włączali się w cykl przygotowań dzieci do zdobywania poszczególnych umiejętności. To pozwala zacieśnić więzy i poczuć, że cała rodzina jest zaangażowana w proces edukacyjny ucznia. Projekt zakłada również, że rodzice i nauczyciele będą pozostawali w stałym kontakcie, co umożliwi na bieżąco rozwiązywanie ewentualnych problemów.