Apel poległych

W lesie w Borowicach, przy Drodze Sudeckiej znajduje się cmentarz jeńców wojennych i robotników przymusowych, zmarłych i wymordowanych w latach 1939 – 1945. Szacuje się, że łącznie życie straciło tu około tysiąca osób. W masowych bezimiennych mogiłach spoczywa na leśnym cmentarzyku około 500 – 600 osób różnych narodowości, głównie jeńców wojennych.
„Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać: Usłyszeliśmy dzisiaj na uroczystym Apelu Poległych, w którym uczestniczyła nasza szkoła. Uczciliśmy pamięć wszystkich, którzy zginęli budując Drogę Sudecką. Był to dla nas wielki zaszczyt.