szczepimy się

      Pani/Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej  

Dotyczy:  akcji promocyjnej dot. Szczepień ochronnych w kierunku

                                             Covid-19.

                       W związku z włączeniem do akcji szczepień dzieci od 12 roku życia,   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze  przekazuje  
 w załączeniu materiały oświatowo- zdrowotne,  które należy wykorzystać       do  propagowania szczepień ochronnych w kierunku Covid-19 i zamieszczenie ich  na stronach internetowych szkoły.

                        Po zamieszczenie informacji na stronach internetowych  proszę o przesłanie linku do PSSE w Jeleniej Górze.

  (-)    Zastępca Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego

w Jeleniej Górze 

Lilianna Ślawska

Otrzymują : Szkoły podstawowe

Wg. rozdzielnika