Rekrutacja na rok szkolny 2020/ 2021

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – Zespół Szkół  Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Podgórzyn Nr 21/2020 z dnia 25.02.2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, a także składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych na rok szkolny 20/2021
w zakończonej rekrutacji wszystkie dzieci  zapisane do klasy I oraz oddziału przedszkolnego  zostały przyjęte – zapraszamy we wrześniu;-)

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisu dzieci do naszej szkoły w rekrutacji uzupełniającej, która trwa od 3 do 7.08.2020r.