O zdalnym nauczaniu

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Ostatnie cztery tygodnie to sprawdzian z relacji, wzajemnego zaufania i zrozumienia dla całej naszej szkolnej społeczności, której jesteście integralną częścią.  Zdalne nauczanie zaskoczyło szkołę, nauczycieli, uczniów i ich rodziny.

Z ankiet, które otrzymałam od Państwa za pośrednictwem wychowawców wynika, że dostęp dzieci do Internetu nie jest jednorodny – różny  limit przesyłu danych, brak zasięgu, sprzętu, warunków jednoczesnej pracy.

W sytuacji tak zróżnicowanego dostępu do Internetu i wyposażenia                 w sprzęt w rodzinach uczniów wypracować jednolite zasady komunikacji, praktycznie z dnia na dzień to ogromne wyzwanie. Zrobiliśmy to metodą prób. Ciągle uczymy się. Jesteśmy  kreatywni, poszukujemy nowych form pracy, dostosowujemy je do istniejących warunków i możliwości. Uwzględniamy w naszej pracy Państwa uwagi, spostrzeżenia, sugestie. W ofercie „naszej zdalnej szkoły” oprócz lekcji, które z uzyskanych informacji dały dzieciom mocną motywację do pracy są również organizowane i cieszą się powodzeniem zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W czasie wolnym od nauki dzieci mocno się angażują w kreatywne propozycje świetlicy a różne konkursy z nagrodami, ufundowanymi przez Radę Rodziców oraz akcje o charakterze społecznościowym i charytatywnym dają wszystkim poczucie, że jesteśmy RAZEM.        

Dziękuję za okazaną nam cierpliwość, zaufanie i nieustające wsparcie. Czujemy je i bardzo, bardzo za nie dziękujemy. To nas motywuje do jeszcze intensywniejszego wysiłku.Zdajemy sobie sprawę, że taka współpraca jest możliwa dzięki relacji jaką wspólnie zbudowaliśmy.

W przypadku pytań lub wątpliwości jestem z Państwem w nieustającym, zdalnym kontakcie. Bardzo proszę o zgłaszanie wszelkich problemów, spróbujemy je, jak zawsze wspólnie rozwiązać. Zachowajmy spokój, rozsądek, a przede wszystkim zdrowie!  „Bądźmy RAZEM”.

                       Z wyrazami szacunku i najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi.

                                                                                  Łucja Balcerek