Wyjazd do JCK-u na spektakl „Dziewczynka z zapałkami”

Bycie widzem to dla dziecka doświadczenie niezwykłe, a dodatkowo, tak całkiem niespostrzeżenie kształtujące w nim wrażliwość estetyczną, rozwijające zainteresowania. A tego, jak wiadomo, nie da się przecenić ! W szkole stawiamy na wszechstronny rozwój od najmłodszych lat. Spektakl ” Dziewczynka z zapałkami”, na który wybrały się klasy I- IV będzie miał swój udział w kształtowaniu przyszłego aktywnego, wrażliwego odbiorcy sztuki.