Konkurs matematyczny

W październiku w filii DODN w Jeleniej Górze odbył się Finał I Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice. Konkurs składał się z dwóch etapów: I część uczniowie w parach rozwiązywali na czas działania dotyczące mnożenia oraz II część: uczniowie rozwiązywali zadania w pracowni interaktywnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.