Karta rowerowa

Kolejni uczniowie zostali pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego zdobywając swój pierwszy dokument uprawniający do samodzielnego poruszania się po szosach 🙂