Szkoła Roku – Szkoła Przyjazna Dzieciom

Nasza szkoła zgłoszona jest do plebiscytu organizowanego przez gazetę wrocławską Szkoła Roku- Szkoła Przyjazna Dzieciom. Dziękujemy za nominację.Prosimy o głosy dla naszej szkoły i serdecznie dziękujemy

https://gazetawroclawska.pl/…/szkola-podstawowa-im-marii-k…/

 W tym roku na Dolnym Śląsku wybierana jest w plebiscycie Gazety Wrocławskiej  SZKOŁA ROKU – SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM! Te najlepsze, które znajdą się na wojewódzkim podium otrzymają bony pieniężne o łącznej sumie 4 500 zł! Dyplomy i nagrody zostaną wręczone dyrektorom szkół podczas grudniowej gali we Wrocławiu.

W kategorii SZKOŁA ROKU głosowanie odbywa się w dwóch etapach. Najpierw szkoły walczą o zwycięstwo w powiecie do środy, 21 listopada do godz. 21.00, a następnie wygrani z 30 powiatów przechodzą do etapu wojewódzkiego – w nim powalczą od 23 listopada do piątku, 30 listopada także do godz. 21.00. 

Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, w kategorii Szkoła Roku – Szkoła Przyjazna Uczniom uzyskają najwięcej głosów zdobędą:

awans do etapu wojewódzkiego

dyplom

prezentację w specjalnym dodatku do Gazety Wrocławskiej

tablicę „Szkoła Przyjazna Uczniom” do powieszenia na budynku

Szkoła Roku, która zdobędzie najwięcej głosów w finale wojewódzkim otrzyma:

tytuł Szkoły Roku – Szkoły Przyjaznej Uczniom w województwie

nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł dyplom uznania Szkoła Roku,

która zdobędzie drugie miejsce w finale wojewódzkim otrzyma:

tytuł drugiej Szkoły Roku – Szkoły Przyjaznej Uczniom w województwie

nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł

dyplom uznania Szkoła Roku,

która zdobędą trzecie miejsce w finale wojewódzkim otrzyma:

tytuł trzeciej Szkoły Roku – Szkoły Przyjaznej Uczniom w województwie

nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł

dyplom uznania